วิธีการจ่ายเงิน : มี 3 วิธี ดังนี้

1. อนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (สามารถโอนผ่านโทรศัพท์ Mobile ได้นะครับ)

การชำระเงินทำร่ม
ธนาคาร : กสิกรไทย
เลขที่บัญชี : 635-100-3160
ชื่อบัญชี : บริษัท อณิช พลัส จำกัด
ประเภท : กระแสรายวัน / สาขา : ซีคอนสแควร์ 2

2. จ่ายเงินสด : ลูกค้าสามารถจ่ายเงินสดกรณีที่สั่งผลิตร่มที่บริษัทฯ หรือจ่ายกับฝ่ายจัดส่งที่เป็นพนักงานของบริษัทฯเท่านั้น
กรณีเป็นขนส่งของบริษัทรับจ้างของเอกชน
*ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินสดกับแมสเซนเจอร์ของบริษัทเอกชนที่ให้บริการจัดส่งสินค้าได้
**กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด จะต้องชำระค่าสินค้าครบตามจำนวนเต็ม ก่อนดำเนินการจัดส่งครับ

3. เขียนเช็คสั่งจ่าย : ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล สามารถสั่งจ่ายเช็คในนามบริษัทฯ โดยการเขียนเช็คจะต้องขีดคร่อม(A/C Payee) ในนามบริษัท อณิช พลัส จำกัด เท่านั้น
*ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเช็คลงว่า “เงินสด” นะครับ
**การจ่ายเช็คเฉพาะลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นนโยบายความปลอดภัยในการจ่ายเงินสำหรับลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกบางประการมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจโรงงานผลิตร่มของทางเราเป็นอย่างสูงครับ

การแจ้ง การชำระเงินทำร่ม

ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ E-mail : anpacc02@gmail.com (ฝ่ายบัญชี) หรือส่งมาให้กับฝ่ายขายที่ท่านติดต่อยู่ได้เลยครับ
ฝ่ายบัญชี : 087-245-8889
E-mail : ฝ่ายบัญชี : anpacc02@gmail.com
ข้อมูลเบื้องต้นที่แจ้ง ดังนี้
1. ยอดโอน หรือเช็ค
2. เลขที่ใบเสนอราคา(QN) หรือ เลขที่ใบสั่งซื้อ(PO)
3. แจ้งว่าเป็น “ค่าชำระค่ามัดจำ” หรือ “ค้างจ่าย”

การจัดส่งใบเสร็จ & ใบกำกับภาษี

ลูกค้าที่อยู่ กทม.และปริมณฑล : จะได้รับใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน หลังจากที่ท่านจ่ายเงินค่าสินค้าจนครบแล้วเท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วทางบริษัทฯของเราจะให้ไปพร้อมกับพนักงานขนส่งของทางบริษัทฯในการจัดส่งแต่ละครั้ง
ลูกค้า ต่างจังหวัด : จะได้รับใบกำกับภาษีในกล่องที่บรรจุในสินค้า โดยทางฝ่ายจัดส่งจะประสานงานกับลูกค้าทุกท่านต่อไปครับ

 


สำหรับลูกค้าท่านใดสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้กับฝ่ายขายของเราได้ที่นี้ ติดต่อโรงงานผลิตร่ม