ร่มสนาม เป็นร่มอีกประเภทหนึ่ง ที่ทางโรงงานผลิตร่มของเราสามารถทำให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพอับดันต้นๆเลยทีเดียว ลูกค้าสามารถเลือกแบบร่มสนามและกำหนดขนาดงานร่มสนามได้ด้วยตัวเอง โดยขนาดของร่มสนามที่ตั้งแต่ 36นิ้ว 40,45นิ้ว 50,60นิ้ว โดยทางเราจะใช้เนื้อผ้าคูนิลอนน์ในการทำร่มสนาม ซึ่งจะแตกต่างกับร่มทั่วไป เพราะต้องทนแดดทนฝนมากเป็นพิเศษ จึงเน้นที่คุณภาพและการใช้งานเป็นสำคัญ

Showing all 6 results